Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti

Polazeći od Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je postavio temelje našoj profesiji, dajući joj pravni okvir i legitimitet, trudimo se da ostvarimo svrhu zbog koje smo tu, spajajući, na obostrano zadovoljstvo, dve strane u procesu prodaje ili zakupa!
Postupajući savesno, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i pravilima morala, svakom klijentu obezbedićemo osećaj potpune sigurnosti, prateći ga u svim fazama postupka, sve do konačne realzacije.
Ne znate gde treba da odete, ...katastar nepokretnosti, banka, notar,... Treba Vam pomoć pri sastavljanju predugovora ili ugovora o prodaji nepokretnosti, ugovora o zakupu, RAČUNAJTE NA NAS!
U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija upisani smo u Registar posrednika , pod rednim brojem 114.