Adventis Tim

Ervin Pašanović, Dipl.Ecc.

General Manager / Direktor
Court Expert in the field of
Economy and Finance /
Sudski veštak za
ekonomsko finansijsku oblast
# 740-05-00972/2014-22 PuPZ # 82

Phone/Fax:
+381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 38 85
Mobile: +381 65 333 49 16
E-mail: ervin.pasanovic@adventisrealestate.com
Slobodan Stanković

Izvršni direktor / Executive Director
Advisory and valuation
department
Izvršni direktor

Phone/Fax:
+381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 38 85
Mobile: +381 63 30 16 63
E-mail: slobodan.stankovic@adventisrealestate.com

Boško Basić, ing.

Savetnik generalnog direktora /
Advisor to the GM
Sektor za rad sa stanovništvom
Industry Department
PuPZ # 83

Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 39 36
Mobile: +381 63 800 27 25
Email: bosko.basic@adventisrealestate.com

Nada Drndarević, MSc.Arch.Eng.

Procenitelj – Sudski veštak / Appraiser – Court Expert
Advisory and valuation department
br. Rešenja za sudskog veštaka 740-05-03329/2010-03


Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 39 36
Mobile: +38164 27 444 53
E-mail:nada.drndarevic@adventisrealestate.com
 

Andrijana Janković

Dipl.pravnik / Jurist
Direktor opštih poslova /
General Operations Manager
PuPZ # 1800

Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 38 85
Mobile: +381 69 152 59 96
E-mail: andrijana.jankovic@adventisrealestate.com

Đorđe Spasojević

Procenitelj / Appraiser
Advisory and valuation
department

Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 38 85
Mobile: +381 63 35 79 70
E-mail:
djordje.spasojevic@adventisrealestate.com

 

Borko Jovanović

Menadžer / Manager
Sektor za rad sa stanovništvom
Office Department
PuPZ # 1804

Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 39 36
Mobile: +381 61 662 28 64
E-mail: borko.jovanovic@adventisrealestate.com

Miroslav Lazović

B.S.M.E.
Procenitelj / Appraiser
Sudski veštak / Court Expert
# 740-05-01536/2010-03
Advisory and valuation
department

Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 38 85
Mobile: +381 63 875 78 15
E-mail: miroslav.lazovic@adventisrealestate.com

 


Nemanja Kolundžija

Dipl.ecc.
Menadžer / Manager
Sektor za rad sa stanovništvom
Retail Department
PuPZ # 1801

Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 39 36
Mobile: +381 64 415 22 73
E-mail: nemanja.kolundzija@adventisrealestate.com


 

Rista Čelebić; Dipl. Ecc./Iurist

Direktor sektora za konsalting i M&A/ Head of consulting and M&A department
PuPZ # 2318

Phone: +381 11 263 3936
Mobile: +381 64 6355668
E-mail: rista.celebic@adventisrealestate.com

  
 
 
 

Maja Nikčević Rmandić; Dipl.pravnik/jurist

Direktor za saradnju sa korporativnim klijentima/
Manager for Corporate Clients
PuPZ#2339
Knez Mihailova 11-15, V sprat

Phone/Fax: +381 11 262 79 99
Phone: +381 11 263 39 36
Mobile: +381 64 88 00 106
E-mail: maja.nikcevic@adventisrealestate.com